Vilkår

For alle turer med skipper gjelder følgende:

Vi holder moderate priser slik at enkeltreisende og par har muligheter til å være med i en stor og god båt uten å måtte leie hele skuta.
Vi er avhengige av å fylle opp lugarene for å skape en rimelig lønnsomhet. Dersom du  reiser alene må du være forberedt på å plasseres i lugar med en av samme kjønn. Ønsker man å ha en lugar alene, er prisen 1,75 x personprisen for akterlugar alene og x1,5 for lugar alene forut.
På alle turene gjelder prinsippet «først til mølla», altså den som booker først får plassen. Selv om du har gjort en forespørsel på en køye, lugar eller båt er ikke denne booket før vi har sendt deg ordrebekreftelse. Er det turer man er spesielt interessert i men man trenger litt tid, ber du oss reservere turen og vi holder den i en uke for deg. Etter en uke utgår reservasjonen automatisk, så gi oss beskjed om du vil ha turen eller ikke innen denne ukens utløp.

Ved avtaleinngåelse faktureres ca. 20% av totalen, resten faktureres ca. 60 dager før turstart.
Ved avbestilling mellom bestillingsdato og 60 dager før turstart refunderes 10% av depositumet.
Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager refunderes 50% av innbetalt beløp.
Ved avbestilling mindre enn 30 dager før turstart er det ingen tilbakebetaling.

Gjestene deler på dieselkostnader ved at båten tankes opp igjen etter endt tur med betaling fra felleskassa.

Gjester ombord deler også på kostnader til vann og havneavgifter / bøyeavgifter, samt i Karibia, inn- og utsjekkskostnader til de forskjellige land. Skipper spiser gratis ombord av innkjøpt fellesmat til frokost og lunch.
Alle reisende må ha reiseforsikring med avbestillingsdekning.

Alle vasker ut av egen lugar og hjelper til med vask utvendig.Gjestene deler på fellesarealer.
Er det noen som ikke ønsker å gjøre utvasken kan man kjøpe seg fri for 20 EURO i Hellas og 25 USD pr. lugar i Karibia.

Bilder fra turer kan brukes i markedsføringssammenheng dersom ingen reserverer seg.

Skipper har som regel den ene av fire lugarer, som regel styrbord forut. Maks antall gjester ved leie av hel båt er 10.

Gjestene ombord har ikke ansvar for kostnader i forbindelse med uhell som grunnstøtinger, skader ved tillegging eller uhell med seil, dette dekkes 100% av båteier. Gjester har ansvaret  mht bruk av jolle og uhell med denne eventuelt skader på denne om skipper ikke er med.
Jolla skal kun brukes av folk som har ferdigheter med denne og man skal være fylt 16 år og ha båtførerbevis med seg på turen.

Seilbåter er tekniske innretninger og går innimellom i stykker eller trenger service som alle andre tekniske ting. Vi forsøker å ligge i forkant med vedlikehold, men innimellom er dette dessverre ikke nok. Våre skippere er oppgående teknisk og kan løse mange ting og reparasjoner, men noen ganger trenger vi reservedeler eller hjelp av profesjonelle. Dette kan medføre at båten i verste fall blir liggende i marina ett døgn eller to. Dette er ikke grunnlag for refusjon eller kompensasjon. Skulle derimot ikke båten kunne repareres slik at turen kan gjennomføres innen 2 døgn skal utleier skaffe erstatningsbåt.

For turer uten skipper gjelder følgende:

Første faktura på 50% av totalen sendes ut ved avtaleinngåelse.
Siste innbetaling av leie innbetales ca. 60 dager før tur. Ingen tilbakebetaling / refusjon av leiebeløp om båten avbestilles når det er mindre enn 40 dager til turstart.
Ved innsjekk garanteres eller betales et depositum etter nærmere avtale, vanligvis 2000 euro garantert via kredittkort. Depositumet dekker egenandel på forsikring og er en garanti for småskader og ting som mistes underveis. Man kan og velge en «non refundable deposit», den dekker isåfall alle skader og tap men betales ikke tilbake.
Kostnader til utvask betales ved innsjekk, 25-40 euro/ lugar avhengig av båttype.
Ankomstid= Innsjekkstid er normalt kl. 15. Noen ganger kan det dessverre bli noen mindre forsinkelser.
Båten skal tilbake til hjemmehavn siste kveld med ankomst ca. kl. 17 om ikke annet er avtalt. Man kan sove ombord til dagen etter og sjekke ut av båten kl. 0900.
Leietager må minst inneha båtførerbevis og relevant praksis.
Sengetøy og laken inngår i prisen, men ta gjerne med egne strandhåndklær..

Sertifikater:
Myndighetene i Hellas er bestemte når det gjelder dokumentasjon av kunnskap ombord. Man må minst ha båtførerbevis med ICC som er internasjonalt. For å unngå problemer, ta kurset som gir ICC med utsjekk på seilbåt! (viktig). Alle som skal leie MÅ ha sertifikat som spesifikt sier at man kan håndtere seilbåt.

Vi forsøker å være veldig fleksible mht. inn og utsjekk, har dere spesielle behov eller ønsker, spør oss!

Veldig velkommen på tur med oss.